รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance

ข่าวทั่วไป Thursday January 24, 2019 17:49 —ThaiPR.net

รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี รุ่นที่ 8 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tpif.or.th/2012/DownloadPDF/C18YW064P_th.pdf คุณได้อะไรจากหลักสูตร อบรม วันศุกร์ - วันเสาร์ที่ 1-2 มีนาคม 2562 เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และที่สำคัญการนำเสนอ Infographic สามารถแสดงเป็นภาพหรือกราฟฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูล ด้วยการอธิบาย เน้นสัญลักษณ์ หรือภาพแทนข้อความ เหมาะสำหรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะทำให้ เข้าใจได้รวดเร็ว และประมวลผลได้ง่าย หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคพิเศษที่มีความสำคัญในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation ให้เกิดความแตกต่างในการนำเสนอ เพิ่มความทันสมัย ตรงเป้า เพิ่มสมรรถภาพด้านการสื่อสาร สามารถสร้างมูลค่าทางรายได้ และได้ผลลัพธ์สูงสุดในการทำงาน วัตถุประสงค์ 1. รู้จักการจัดวางเนื้อหา InfoGraphic อย่างโดดเด่น 2. ทิปในการพัฒนาเทคนิค InfoGraphic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นำเสนอในแบบอินโฟกราฟิก ให้สวยงาม เข้าใจง่ายอย่างรวดเร็ว ด้วยองค์ประกอบศิลป์ 4. เสริมภาพลักษณ์สำหรับสื่อให้โดนใจอย่างสร้างสรรค์ สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอเป็นภาพ infographics ได้ 5. บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ เน้นเทคนิคการจัดองค์ประกอบประยุกต์ใช้ infographics ในการทำสื่อ Presentation เนื้อหาที่น่าสนใจ วันที่ 1 1. Infographics คืออะไร, การจัดองค์ประกอบศิลป์ให้ทันสมัยตามเทรนด์ 2. ประโยชน์ของ Infographic 3. Trend Infographic Style 4. ประเภทของ Infographic 5. Basic Infographic และ Pictogram คืออะไร 6. 9 แบบ Layout Infographic 7. ขั้นตอนการทำงาน Presentation Workshop 1. Pictogram Workshop 2. infographic Microsoft PowerPoint 2016 1. มารู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2016 2. การวางโครงสร้างของเนื้อหา Story Board 3. การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content) 4. มุมมองการทำงาน Chart & Graph 5. การทำงานรูปภาพ รูปวาด และ Word Art/ Smart Art 6. การจัดรูปแบบสไลด์ (Slide Design) 7. การจัดการกับต้นแบบ (Slide Master) 8. การสร้างผลงาน Animation Infographic 9. เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการนำเสนอ 10. Workshop 3. Story Board วันที่ 2 1. เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง Infographic 2. กฏ ข้อควรระวัง Infographic Design Rules 3. สีกับอารมณ์ความรู้สึก The Psychology of Color 4. สร้างจุดเด่น Focus Infographic 5. 6 Reasons why your Infographic design bad 6. สรุป ขั้นตอนการพัฒนา Infographic แบบรวดเร็ว 7. Workshop 4. วิธีสร้าง Infographic ด้วย PiktoChart Microsoft PowerPoint 2016 1. การจัดการควบคุม Page Layout / Design และวัตถุลงในตัวชิ้นงานด้วย PowerPoint 2. การเลือกภาพให้เหมาะสำหรับการวางตัวอักษรเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย 3. การเลือกสีให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นทิศทางเดียวกัน 4. การกำหนด Typography ปรับขนาดให้อ่านง่าย 5. การจัดการ Icon Fronts และ Icon File สำหรับตกแต่ง 6. Workshop 5. การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็น Infographic วิทยากร คุณภิญญาพัชญ์ บุญฉัตรสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป สถานที่จัดงาน ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 ราคา 6,420.00 บาท สมาชิก 6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) บุคคลทั่วไป 7,000 + VAT 7% 490 = 7,490 บาท สำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 02-7173000-29 ต่อ 81 (Call Center) หรือ (คุณ อังค์วรา) ต่อ 751 e-mail : ungwara@tpa.or.th (คุณ วลันธร) ต่อ 715 e-mail : walanthon@tpa.or.th
แท็ก ADVANC   ข้อมูล   2012   tat  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ