วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร...เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ. เพชรบุรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 17:53:26 น.
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ผู้บริหารและนักวิจัย วว. ให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมนำชมสายการผลิตอาหาร การแปรรูปผัก ผลไม้และเครื่องดื่มของโรงงานฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) เป็นโรงงานอาหารมาตรฐานให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านแปรรูปผักผลไม้ เครื่องดื่ม และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการเดิม ด้วยการใช้ วทน. ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ "ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ" สอบถามรายละเอียดและขอรับบริการจาก FISP ได้ที่ วว. เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร./โทรสาร 0 2577 9702 - 3, 0 2577 9177 หรือที่ E-mail : fisp@tistr.or.thหรือ Line ID: fisp_tistr

ข่าวที่เกี่ยวข้อง