บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 18:13 น. —ThaiPR.net

บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (The 1st Town Hall Meeting 2019) ในหัวข้อ "2019 Year of TCG Transformation" เปิดเวทีปลุกพลังพนักงาน บสย.ทุกระดับ ถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ปลุกเสือให้ตื่น ปลุกพลังชาว บสย. 400 ชีวิต ขับเคลื่อน Transformation Project พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางองค์กร เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ แผนและยุทธศาสตร์ การสร้าง New Business Model ที่ตอบโจทย์ภาครัฐ และมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ โดยไฮไลท์การประชุม มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนัก สร้างความตระหนัก ในการ Transform องค์กร โดยยังถ่ายทอดทิศทางในอนาคต ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ลดการพึ่งพางบประมาณรัฐ ยกระดับพัฒนา Organization Development จัดทัพโครงสร้างองค์กร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตอกย้ำ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงการพัฒนาโครงการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์

บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน

ทั้งนี้ยังได้ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ได้แก่ นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นางดุสิดา ทัพวงษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ และอวยพรวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคม เพื่อสร้างความผูกพันและสร้างบรรยากาศการทำงานในองค์กร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ