รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Creative Entertainment (ฟรี!)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 18:01:08 น.
กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ฝ่ายประสานงานโครงการฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ)
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
3. เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับเครือข่าย
โดยรับสมัคร บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ SME ที่อยู่อุตสาหกรรมเครือข่าย
- เครือข่ายภาพยนตร์
- เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์
- เครือข่ายเพลง
(โปรดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท่านสนใจเข้าร่วมได้เพียง 1 เครือข่าย)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดกรอกใบสมัครและส่งมาที่ (รับจำนวนจำกัด ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน) รับเอกสารใบสมัครตั้งแต่วันนี้ –สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 / E-mail:vdatponmart@gmail.com หรือสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/hVkOrq8HhJjeeMMm2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง