สพร.5 ขานรับนโยบายบิ๊กอู๋ จับมือตำรวจฝึกตัดผม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 17:46:24 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร.5 นครราชสีมา) บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ ฝึกอาชีพช่างตัดผมชายเบื้องต้น แก่บุคลากรตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 3A กระทรวงแรงงาน ซึ่งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนทำงานทุกระดับ การฝึกอาชีพข่างตัดผมให้แก่บุคลากรตำรวจ จึงเป็นอีกภารกิจที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมาดำเนินการ เพื่อให้ส่งเสริมให้บุคลากรตำรวจ มีความรู้ด้านช่างตัดผม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มมากขึ้น หรือนำความรู้สำหรับบริการประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือการบริการออกหน่วยบริการเพื่อประชาชน เป็นต้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยมีนายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้ตรวจราชการ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม สาขาช่างตัดผมชายเบื้องต้น แก่บุคลากรตำรวจ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 33 นาย มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สพร. 5 นครราชสีมา และเยี่ยมชมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามลำดับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง