ภาพข่าว: Cape Dara Resort Pattaya คว้ารางวัล โรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 12:48:33 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เมื่อเคป ดารา รีสอร์ท พัทยาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี ๒๕๖๑โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัทธพงศ์ เมฆะวรากุล ผู้บริหารระดับสูง เคป ดารา รีสอร์ท พัทยาขึ้นรับรางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G- Gold)

"เคป ดารา รีสอร์ท ยังคงมุ่งมั่นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร และถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ที่พนักงานทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง