“ชุมชนบ้านแม่พวก” ต่อยอด “ท่องเที่ยวแม่พวกโมเดล” พร้อมต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนจากเทศบาลท่าอิฐ จ. อุตรดิตถ์

ข่าวท่องเที่ยว Monday February 18, 2019 17:56 —ThaiPR.net

“ชุมชนบ้านแม่พวก” ต่อยอด “ท่องเที่ยวแม่พวกโมเดล” พร้อมต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนจากเทศบาลท่าอิฐ จ. อุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--บ้านแม่พวก เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ใหญ่น้อย เทียรมณี ผู้ใหญ่บ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และคณะชุมชนบ้านแม่พวก ได้ทำการต้อนรับ คณะนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนจากเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 270คน และอาจารย์ 20 คน ที่สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการศึกษาวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยนั่งรถไฟท้องถิ่น นครสวรรค์ - เชียงใหม่ มาเข้าค่าย ณ สถานีรถไฟแม่พวกและสวนสักปลูก 2453 ทำให้หมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขาแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยนั่งรถไฟมาเรียนรู้ในพื้นที่จริง สถานีหยุดรถไฟบ้านแม่พวก ซึ่ง สถานีหยุดรถไฟบ้านแม่พวก ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สถานีฯ เป็นสถานีรถไฟสถาปัตยกรรมอันสวยงามที่ไม่เหมือนใคร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยุบสถานีรถไฟและเปิดเป็นที่หยุดรถแทน และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ จาก สมาคมสถาปนิกสยามในสมเด็จพระเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงยังเป็น สวนป่าสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงผลิตอากาศธรรมชาติจากการปลูกป่าที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง บ้านแม่พวก อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บ้านแม่พวกมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่มาก่อนราวปี พ.ศ. 2446 เดิมขึ้นกับอำเภอเมืองแพร่ และต่อมาทางราชการได้แยกและก่อตั้งเป็นอำเภอเพิ่มขึ้นมาใหม่ โดยให้ใช้ชื่อว่าอำเภอแม่พวก และแต่งตั้งพระยาสุริยะภักดี เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอแม่พวกนั่นเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ทางการจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอแม่พวกให้เป็นอำเภอสูงเม่น และบ้านแม่พวกก็ไปอยู่เขตอำเภอเด่นชัย ในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เซอร์แอนดรู คล้าก และบริษัทปันชาร์ด สำรวจเพื่อก่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2454 กรมรถไฟหลวง ก็ได้เปิดการเดินรถไฟมายังสถานีแม่พวก ดังนั้นสถานีรถไฟแม่พวกจึงเป็นสถาปัตยกรรมอาคารสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นหนึ่งในอาคารสถานีรถไฟที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่มีอายุถึง 105 ปี อาคารสถานียังอยู่ในสภาพที่ยังคงความสวยงามตามกาลเวลา ปัจจุบันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ยุบสถานีรถไฟแม่พวกและเปิดให้เป็นที่หยุดรถแทน เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารน้อยลง จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานี อย่างไรก็ตามยังมีรถไฟหยุดรับส่งผู้โดยสารอยู่วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าขาขึ้นนครสวรรค์ - เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และรอบบ่ายขาล่องเชียงใหม่ - นครสวรรค์ เวลา 14.00 น. พร้อมกันนี้ ยังได้มีโอกาสสำรวจ ป่าสักร้อยปี ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีรถไฟแม่พวกยังเป็นที่ตั้งของสวนสักปลูกแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2453 ทางกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้มีการปลูกสวนสักขึ้นและได้เลือกบ้านแม่พวกแห่งนี้เป็นที่ปลูกต้นสัก บนพื้นที่ 133 ไร่ ปัจจุบันสวนสักปลูกแห่งนี้ มีต้นสักอยู่ถึง 1,779 ต้น และในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคมของทุกปี จะมีดอกอาว (คล้ายดอกกระเจียว) ขึ้นตามบริเวณใต้ต้นสักเป็นจำนวนมาก ซึ่งดอกอาวเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนกลายเป็นทุ่งดอกอาวที่มีสีส้มแดงตัดกับพื้นป่าสีเขียว มองดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง พิธีบวชป่า หรือบวชต้นไม้ เป็นประเพณีโบราณที่มีมานาน โดยเฉพาะคนต่างจังหวัด ที่ชีวิตโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ หากแต่เวลาเปลี่ยนผ่านไป ความเจริญเข้ามาแทนที่ ต้นไม้ใหญ่น้อย ที่เคยอยู่ในป่า กลับต้องถูกตัดทำลายเพื่อนำไปทำประโยชน์เข้ากระเป๋านายทุน บางพื้นที่ร้ายแรงถึงขนาดมีการลักลอบตัดไม้ในเขตสงวน การแก้ปัญหาที่ชาวบ้านร่วมกันคิดขึ้นมานั้น ต้องอาศัยความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะหากว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียว ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้คนไม่ดีเหล่านี้รู้สึกได้ จึงเกิดเป็นประเพณี บวชป่า ซึ่งเด็กๆ จากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับท่านใดที่สนใจเรียนรู้ วัฒนธรรมพื้นถิ่น การท่องเที่ยววิถีชุมชน แม่พวกโมเดล ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่มีวัฒนธรรมและอาคารสถาปัตยกรรมอย่าง สถานีหยุดรถไฟแม่พวก ที่สวยงามและมีอัตลักษณ์ สามารถเข้ามาดูกิจกรรมได้ทางเพจ ชุมชนบ้านแม่พวก https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%81-943929069114459/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ