ภาพข่าว: อธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10:31:17 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ต้อนรับ ม.ดานัง : เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 จัดโดย ศูนย์เวียดนามศึกษา และสาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม นายปารเมศ เถายบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา นายฉลาด รัตนวงศ์ชัย จากชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อำเภอพังโคน และภาคีเครือข่ายร่วมต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน 29 คน และมีนักศึกษาพี่เลี้ยงจากสาขาศิลปศาสตร์กว่า 60 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง