สจล. ผนึกความร่วมมือสวิสเซอร์แลนด์ – สหราชอาณาจักร รุดปั้นเชฟนักวิทยาศาสตร์ครั้งแรก  ผสานศาสตร์และศิลป์การปรุงอาหาร ปฏิวัติวงการอาหารไทยและนานาชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17:00:55 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
- หลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 ศึกษาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการปรุงอาหาร เมษายนนี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. จับมือสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ) หรือเชฟนักวิทยาศาสตร์ ครั้งแรกของประเทศไทยที่ผลิตเชฟนักวิทยาศาสตร์ ผ่านการผสมผสานศาสตร์โภชนาการร่วมกับศิลปะการปรุงอาหารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลาย พร้อมเทคนิคการบริการทางอาหารเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมืออาชีพ หลักสูตรดังกล่าวศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันตลอดหลักสูตร มีการฝึกปฏิบัติการครัวอย่างเข้มข้นแบบมีค่าตอบแทน 6 เดือน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อจบการศึกษาได้ ปริญญา 3 แห่ง ได้แก่ สจล. สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร กำหนด เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ช่วงเดือนเมษายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. http://www.agroind.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/agro.industry.kmitl

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและภัตราคารให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 สจล. โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ผสานความร่วมมือกับมหาวิยาลัยเครือข่ายในระดับนานาชาติ คือ สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School : BHMS) ร่วมออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร นานาชาติ หรือเชฟนักวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นการประยุกต์การศึกษาวิทยาศาสตร์อาหารร่วมกับศิลปะการปรุงอาหารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ลงทุนกับผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพดี โดยการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ครัวไทย ครัวโลก (The Kitchen of the world) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหารและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทยสู่สากล

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ) หรือเชฟนักวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งแรกของวงการอาหารที่จะผลิตเชฟมืออาชีพรุ่นใหม่ที่สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ศิลปะการปรุงอาหารทั้งอาหารไทยและนานาชาติ โดยนักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีอาหาร และเชฟที่มีความชำนาญในศิลปะการประกอบอาหาร เรียนรู้เทคนิคในการบริการทางอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมืออาชีพ เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาในธุรกิจด้านอาหารได้ ในห้องครัวมาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

หลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเวลา 3 ปี เรียนที่สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 ปี และจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจำนวน 1,000 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 3 ปริญญา คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School – BHMS) และศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ในปี 2562 จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวนเพียง 30 คน โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนเมษายน 2562 รศ.ดร.ประพันธ์ กล่าว

ด้าน นายแอนดริว ฮันส์โรว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School : BHMS) กล่าวว่า การเรียนการสอนในสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี จะเป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติโดยแบ่งเป็น การศึกษาศิลปะการปรุงอาหารตะวันตกขั้นสูง (Higher Western Culinary Arts) และการจัดการธุรกิจบริการอาหาร (Food Service Management) เป็นระยะเวลา 6 เดือน และการฝึกปฏิบัติการครัวแบบมีค่าตอบแทน 6 เดือน ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในโรงแรมและร้านอาหารพาร์ทเนอร์ชั้นนำของโลก อาทิ ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ (Hilton Worldwide) เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจำได้เรียนรู้การพัฒนาบุคคลิกภาพควบคู่กับการฝึกภาษาเยอรมันสำหรับการฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และได้ใช้ชีวิตในบริเวณแคมปัสของสถาบันที่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม

ด้าน นางสาวแคทเทอรีน กาเบียร์ล ทอมป์สัน เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การประกอบอาหารในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากไลฟ์สไตล์ของผู้คน ความหลากหลายของกลุ่มประชากร และความต้องการของผู้บริโภค ทำให้อาชีพเชฟที่ทำหน้าที่ปรุงอาหารให้อร่อยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นจะมีทักษะในการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่มคนเมือง ที่มีเวลาน้อยสำหรับการเลือกมื้ออาหาร เชฟจำเป็นจะต้องมีทักษะในการปรุงอาหารที่เน้นความรวดเร็ว ง่าย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค เพราะการเลือกรับประทานอาหารเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากลงทุนกับอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมการปรุงอาหารขึ้น ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหารโลก

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ได้เปิดตัวหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. http://www.agroind.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/agro.industry.kmitl

ข่าวที่เกี่ยวข้อง