มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน “ครบรอบ 80 ปี” เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 18:06:41 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--Deeristic Agency

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ และยังเผยกิจกรรมหลากหลายที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการมองเห็นที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาโอกาสในทุกๆ ด้านให้ผู้พิการทางการเห็น ปี 2562 นี้นับเป็นวาระอันดีที่จะฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 80 ปีของมูลนิธิฯ ที่จะได้แสดงให้เห็นถึงผลงานและศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น รวมถึงเปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และสร้างโอกาสที่ดีให้แก่พวกเขาเหล่านั้น ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำแคมเปญ "MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" ที่แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตา แต่พวกเขาก็มีศักยภาพและความสามารถที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ไม่ต่างกับคนปกติ"

สำหรับแคมเปญ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่จะเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมาร่วมกันหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆ แก่ผู้พิการทางการเห็น ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการลงมือทำกิจกรรม ได้แก่

1.การประชุมวิชาการนานาชาติ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย ที่จะมุ่งสร้างโอกาส และส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2.การปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการเห็น
3.Braille My Name กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอักษรเบรลล์
4.การจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล การระดมทุนเพื่อสนับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
5.คอนเสิร์ตการกุศล อีกมุมของการแสดงความสามารถทางดนตรีของผู้พิการทางการเห็น

"โดยกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้น คงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ และผลักดันในการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่ผู้บกพร่องทางการเห็นได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าต่อไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน" นายขรรค์กล่าวเสริม

ภายในงานแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" ในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ร่วมกันพูดคุยกับผู้พิการทางเห็นที่อยู่ในหลากหลายอาชีพ การสาธิตกิจกรรม Braille My Name จากแขกรับเชิญพิเศษ "โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ" การแสดงสุดพิเศษจาก "OZEEOOS THE RAPPER" และเปิดตัววีดิทัศน์ชุด "STATEMENT OF THE BLIND" ที่สื่อให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของผู้พิการทางการเห็น โดยผู้สนใจสามารถรับชมวีดิทัศน์ได้ทาง https://

ข่าวที่เกี่ยวข้อง