วธ.เชิญชวนร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-ศิลปวัฒนธรรม 16 ชุมชนดั้งเดิม-ต่างเชื้อชาติทั่วกรุงเทพฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ข่าวทั่วไป Wednesday February 27, 2019 17:14 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กระทรวงวัฒนธรรม วธ.เชิญชวนร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้-ศิลปวัฒนธรรม 16 ชุมชนดั้งเดิม-ต่างเชื้อชาติทั่วกรุงเทพฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ชมสุดยอดการแสดงวัฒนธรรมไทย–นานาชาติ เปิดเยี่ยมชมวัง-พิพิธภัณฑ์-หอศิลป์ ฟรี ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี โดยการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.จัดกิจกรรม ณ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 6 มี.ค. โดยจัดในพื้นที่ชุมชน 16 ชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ใหม่ๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วันที่ 1 – 2 มี.ค. ชุมชนมอญเขตบางขุนเทียน จัดที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เคหะธนบุรี 3 วันที่ 1 – 3 มี.ค. ชุมชนนางเลิ้งและชุมชนบ้านบาตร จัดที่ลานอุโบสถวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนเวียดนาม (ญวนพุทธ) เขตบางซื่อ จัดที่วัดอนัมนิกายาราม (วัดญวนบางโพ) ชุมชนเขตคลองสาน จัดที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนวัดจำปาเขตตลิ่งชัน จัดที่บริเวณลานวัดจำปา ชุมชนบางไส้ไก่และชุมชนกุฎีจีนเขตธนบุรี จัดที่วัดอินทารามวรวิหาร(วัดใต้) และชุมชนบ้านบุและตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อย จัดที่ลานรอบอุโบสถวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วันที่ 2 – 3 มี.ค. ชุมชนชาวจีนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์และชุมชนอินเดีย จัดที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญ จัดที่วัดกำแพง วันที่ 4 – 5 มี.ค. ชุมชนบ้านครัวเหนือ บ้านครัวใต้และชุมชนเขมรเขตสามเสน จัดที่อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชนพม่าจากเขตพระโขนง จัดที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร และวันที่ 4 – 6 มี.ค. ชุมชนบางลำพูเขตพระนคร จัดที่สวนสันติชัยปราการ โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆ ที่เข้ามาพึ่งพระบารมีใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร จัดแสดงการแต่งกายของแต่ละชุมชน การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นของดั้งเดิม และการสาธิตอาหารของชุมชน เป็นต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนที่ 2 จัดกิจกรรมสมโภชงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 8 – 10 มี.ค. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีด้านศาสนา วันที่ 8 มี.ค. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนสันติชัยปราการถึงตลาดบางลำภู และเวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากนั้นวันที่ 9 มี.ค. เวลา 09.30 น. พิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมีพิธีเปิด วันที่ 8 มี.ค. เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และบริเวณโดยรอบโรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 10 รัชกาล และนิทรรศการ 100 เรื่อง 1,000 ภาพ เล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และภาพพิธี บรมราชาภิเษก ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 - 9 และรัชกาลที่ 10 จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ กำหนด การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การแสดงทางวัฒนธรรม สุดยอดการแสดงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดมหาธรรมิกราชา การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง การบรรเลงดนตรี การแสดงมหกรรม 4 ภาค มหกรรมการแสดงนานาชาติและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ชุดการแสดงมหัศจรรย์ชาติพันธุ์อาเซียน และกิจกรรม Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงของชนเผ่าจากประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" และ"ชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ และการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น นอกจาก มีการจัดตลาดย้อนยุค "เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย" ได้แก่ การจัดตลาดร้านค้าชุมชนดั้งเดิม โบราณ และต่างชาติ อาทิ บ้านบาตร บางลำพู บ้านบุ นางเลิ้ง ชวา จีน ญวน และเขมร เป็นต้น การจัดตลาดอาหารดั้งเดิม ร้านอาหารไทยโบราณ อาหารอร่อย 100 ปี สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชนคุณธรรมฯ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของดี บ้านฉัน การบริการทางวัฒนธรรม อาทิ นวดแผนโบราณ (วัดโพธิ์) บริการให้เช่าเครื่องแต่งกายย้อนยุค การสาธิตทำอาหารชาววัง การแสดงแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย การประกวดแต่งกายผ้าไทย "หนูน้อยรัตนโกสินทร์" จุดถ่ายภาพ 3 มิติแบบเคลื่อนไหว และการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีกิจกรรมเยี่ยมชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ และวังจักรพงษ์ นอกจากนี้ มีการจัดพิมพ์หนังสือ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.หนังสือชุมชนต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.หนังสือใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ3.หนังสือชุมชนดั้งเดิมของไทย เพื่อเผยแพร่ไปยัง สถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ www.m-culture.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ