สสว.จัดสัมมนา "การสร้างตราสัญลักษณ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME

ข่าวเศรษฐกิจ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:20 น. —ThaiPR.net

สสว.จัดสัมมนา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "การสร้างตราสัญลักษณ์และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่าย" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมเชิญอาจารย์ปณิธาน ประมูล ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คุณศานิต ขันใจ เจ้าของ บริษัท มินิดีไซน์ คุณประทาน คำแสง กรรมการ บริษัท ออล จัมป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณปัฐวี ชุมภู กรรมการ บริษัท ออล จัมป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีมกูรูนักออกแบบและผู้บริหารงานด้านตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะมาค้นหาจุดเด่น บุคลิกของตัวสินค้า การวิเคราะห์ และสร้างความแตกต่างในงานดีไซน์ให้สินค้าของคุณ วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ