บลจ.กสิกรไทย ชูกลยุทธ์ Discipline ชวนทยอยลงทุน LTF/RMF จัดโปรรับ Starbucks e-Coupon เริ่ม 18 มี.ค.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 09:00 น. —ThaiPR.net

บลจ.กสิกรไทย ชูกลยุทธ์ Discipline ชวนทยอยลงทุน LTF/RMF จัดโปรรับ Starbucks e-Coupon เริ่ม 18 มี.ค.นี้

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทย รุกกลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่บริษัทแนะนำให้กับลูกค้าในปีนี้ โดยชูกลยุทธ์ 'Discipline' ซึ่งยึดหลักความสม่ำเสมอและความมีวินัย จึงได้จัดโปรโมชั่นลงทุน LTF/RMF ผ่านช่องทางดิจิตอลรับ Starbucks e-Coupon ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ลงทุนได้ทยอยลงทุนระหว่างปีเพื่อให้เงินทำงานก่อน ดีกว่ารอลงทุนเฉพาะช่วงปลายปี ซึ่งมักเป็นช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ผู้ลงทุนอาจลงทุนเป็นรายเดือนแบบสม่ำเสมอ (K-Saving Plan) เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนได้

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน LTF/RMF จัดเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยกองทุน LTF เน้นหาโอกาสทำกำไรในหุ้นไทย ซึ่งจากสถิติการลงทุนในตลาดหุ้น (SET Index) ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา หากถือหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยถึง 9 – 10% ต่อปี ส่วนกองทุน RMF จะมีความหลากหลายของสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เน้นโอกาสการรับผลตอบแทนที่มากกว่าตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งถือเป็นการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณ โดยทั้ง 2 กลุ่มกองทุนยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีที่มีการลงทุน

"สำหรับช่องทางการลงทุนอย่างแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds ถือเป็นช่องทางดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ทันต่อสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งภายใน App K-My Funds มีเมนูสรุปยอดลงทุนในกองทุน LTF/RMF แบบรายปี และแสดงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือและหน่วยลงทุนที่ขายคืนได้ตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น" นายสุรเดชกล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย ผ่านช่องทาง K PLUS หรือ K-My Funds ทุก 50,000 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 400 บาทต่อท่าน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทยกำหนด และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds ผ่าน App Store และ Play Store โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


แท็ก กสิกรไทย   LTF   RMF  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ