ข่าวอินโฟเควสท์
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…
10:26 ชิลีเผยสถานีรถไฟใต้ดิน 41 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจล   นายฮาบิแอร์ อิตูร์ริเอกา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชิลี เปิดเผยว่า เหตุการณ์จลาจลครั้ง…
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…

กสอ. พัฒนาแพลทฟอร์ม www.tgoodtech.com เพิ่มมูลค่า SMEs ผสานสู่การค้าโลก Digital Value Chain

ข่าวเศรษฐกิจ ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 14:52:45 น.
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--พีอาร์ โฟกัส

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า "กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จับมือกับ องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนา Digital Value Chain ที่ใช้ในการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก หรือ Global Value Chain"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการส่งเสริม SMEs ให้มากยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาแพลทฟอร์ม www.tgoodtech.com โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแพลทฟอร์ม J-GoodTech ประเทศญี่ปุ่น ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เพื่อใช้เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างวิสาหกิจไทยด้วยกันเองและระหว่างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจทั่วโลก ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะกลายเป็นประตูสู่การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและทดสอบตลาดต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรม คือหน่วยงานหลักในการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการเงิน พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เร่งพัฒนาโครงการ Digital Value chain เพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SME สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลตฟอร์ม www.tgoodtech.com ของไทย ให้ SMEs สามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง