ภาพข่าว: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "MBK ZERO E-WASTE" ส่งมอบมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมควบคุมมลพิษ เพื่อการกำจัดอย่างถูกวิธี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 09:44:07 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--เอ็ม บี เค

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากโครงการ "MBK ZERO E-WASTE" ให้กับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยมี นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง