มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยระบบ ITAS

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 14:48:17 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--AU Communication

งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการใช้ระบบ ITAS" โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการบรรยายเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" และ การบรรยาย เรื่อง "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" วิทยากรโดย ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง