กระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชม“ตลาดชุมชนออนไลน์บ้านหนองแข้” ต้นแบบต่อยอดเน็ตประชารัฐสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 16:18:41 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเปิด "ตลาดชุมชนออนไลน์บ้านหนองแข้" ซึ่งเป็นต้นแบบตลาดชุมชนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชน ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ ขายสินค้าของดีในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ตามพระราชดำริ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดป้าย"ตลาดชุมชนออนไลน์" พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กเยาวชนที่ผ่านการอบรม และผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ บ้านหนองแข้" ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร" ซึ่งภายในงานแนะนำการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้สนใจ และการแสดงของนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 53 การเดินโชว์เครื่องแต่งกายผ้าทอของคนในชุมชน รวมทั้งบูธสินค้าในชุมชน อาทิ บูธแสดงผ้าไหมย้อมคราม ชมสาธิตการย้อมครามของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ บูธแสดงสินค้าออนไลน์ Smart School Shop โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บูธผ้าย้อมครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บูธเน็ตประชารัฐ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง