หอสมุด ม.ศรีปทุม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ”เงินทองต้องวางแผน”การออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป Tuesday March 26, 2019 16:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม แหล่งรวมความรู้คู่ SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา กับการถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "ก้าวสู่วัยทำงาน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงิน CFP ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการ เงินทองต้องวางแผน หัวข้อ "ก้าวสู่วัยทำงาน" โดยมี คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวางแผนการเงิน CFP วิทยากรอาสาตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การวางแผนการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษา SPU ได้รับฟัง เพราะ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คือ วิธีรู้ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพื่อความอยู่ดีมีสุขร่วมกันของทุกคน เรียกคืนความดีงามที่เราเคยมีอยู่กลับมาและค้นหาทางเดินที่ถูกต้องกันใหม่ โดยการศึกษาให้มีความรู้จริงในสิ่งที่มี สิ่งที่ทำ ให้มีคุณธรรม คือ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความคิด และการกระทำที่พอประมาน พอดี มีเหตุมีผล มีการระวังตน ไม่ประมาท รู้จักระวังภัยในชีวิต การรู้ การคิด และการกระทำลักษณะนี้แหละเรียกว่า การปฏิบัติตามปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ Briefing Room ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ