ภาพข่าวโรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข่าวทั่วไป 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:06 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ และนพ.วินัย วิริยกิจจา ที่ปรึกษาฝ่ายแพทย์ และคณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่...ป้องกันได้" โดย พญ.ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์ แพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์ทางเดินอาหาร

พญ.ประพิมพรรณ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจอุจจาระหรือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างสำหรับคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จากนั้นสมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในตรวจรักษาจากหัวหน้าพยาบาลประจำศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญต่อการตรวจและวินิจฉัยโรคและอาการของผู้สูงอายุทั้งสิ้น

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์ทางเดินอาหาร

ศูนย์จักษุ

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย และแผนกฉุกเฉิน ในระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์และคลินิกต่าง ๆ สมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้ให้ความสนใจ สอบถามและรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ