ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 15:06:57 น.
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--โรงพยาบาลไทยนครินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ และนพ.วินัย วิริยกิจจา ที่ปรึกษาฝ่ายแพทย์ และคณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "มะเร็งลำไส้ใหญ่...ป้องกันได้" โดย พญ.ประพิมพรรณ อำพันทรัพย์ แพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์ทางเดินอาหาร

พญ.ประพิมพรรณ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจอุจจาระหรือการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างสำหรับคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

จากนั้นสมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในตรวจรักษาจากหัวหน้าพยาบาลประจำศูนย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญต่อการตรวจและวินิจฉัยโรคและอาการของผู้สูงอายุทั้งสิ้น

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์ทางเดินอาหาร
ศูนย์จักษุ
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย และแผนกฉุกเฉิน ในระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์และคลินิกต่าง ๆ สมาชิกของสมาคมฯ และชมรมฯ ได้ให้ความสนใจ สอบถามและรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง