ภาพข่าวพรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก

ข่าวเศรษฐกิจ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 16:22 น. —ThaiPR.net

นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ CAC ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวนี้ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพรูเด็นเชียลในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กร

ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ