ทีเซลส์ ขับเคลื่อนงานประชุมระดับนานาชาติ “หุ่นยนต์ทางการแพทย์”

ข่าวทั่วไป Wednesday April 3, 2019 16:05 —ThaiPR.net

ทีเซลส์ ขับเคลื่อนงานประชุมระดับนานาชาติ “หุ่นยนต์ทางการแพทย์”

กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ร่วมกับ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดงานสัมมนา "การอบรมเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือแพทย์ ตามข้อกำหนด ISO 13485 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องกรกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก การดำเนินการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) มีเป้าหมายเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness Levels: TRL) ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ (Commercial Production) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนมอบทุนวิจัยเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้รับทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ TMTE Fund เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด้านมาตราฐานเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนด ISO 13485 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ