จังหวัดราชบุรี ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 14

ข่าวท่องเที่ยว 4 เมษายน พ.ศ. 2562 10:10 น. —ThaiPR.net

จังหวัดราชบุรี ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 14
ชม "หนังใหญ่หัวใจโขน" ที่สุดศิลปะผสมผสานมรดกโลก อัตลักษณ์ไทย

"เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14" เวทีอนุรักษ์งานวัฒนธรรมของไทย ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นำสองศาสตร์แห่งมรดกโลก"โขนและหนังใหญ่" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากยูเนสโก มาผสมผสานการแสดงร่วมกันในตอน "ศึกทรพี ทรพา– พาลีสอนน้อง" ภายใต้แนวคิด "มรดกโลก มรดกไทย หนังใหญ่หัวใจโขน" พร้อมด้วยการแสดงจากเครือข่ายศิลปินจากทุกภูมิภาค มาร่วมถ่ายทอดงานวัฒนธรรมหลากหลาย อวดสายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-14 เมษายน นี้ ณ วัดขนอน จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 14

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน" ที่ผ่านมา เริ่มต้นเกิดขึ้นจากความพยายามที่เราจะรวมพลังศิลปินคนกลุ่มเล็กๆ เป็นพันธมิตรที่อนุรักษ์งานวัฒนธรรม ซึ่งมี "หนังใหญ่วัดขนอน"นำโดย ครูหมู จฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงศ์ ครูช่างศิลปหัตถกรรมแกะหนังใหญ่ และครูผู้สอนศิลปะการแสดงคณะหนังใหญ่วัดขนอน "การแสดงนาฎศิลป์ร่วมสมัย"โดย อ.กฤษฎิ์ชัยศิลบุญ"การแสดงหนังตะลุง-ดิเกร์ฮูลู-โนรา"โดย อ.วาที ทรัพย์สิน (ทายาทสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี พ.ศ.2549 บ้านหนังตะลุงสุชาติ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทย) แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแห่งนครศรีธรรมราช "การแสดงโขน"โดยศิษย์ศิลปากร"กลุ่มละครหุ่นคนแม่เพทาย (เพชรบุรี)"โดย อ.อรวรรณ ลีละกุล"กลุ่มยายกับตา"โดย นายเกรียงศักดิ์กล่อมสกุลเป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจของศิลปิน ที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์ สืบสาน และมาร่วมสร้างสรรค์งานแสดงถ่ายทอดงานศิลปะแขนงต่างๆ สู่สายตาผู้รักงานด้านวัฒนธรรมและให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ จนในวันนี้งาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน" ได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นที่สนใจยอมรับในวงกว้าง และเป็นงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่นักท่องเที่ยวจะพลาดงานนี้ไม่ได้อีกเช่นกัน ทั้งนี้ จากความสำเร็จของงานที่ผ่านมา "วัดขนอน"ยังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี อำเภอโพธาราม เป็นในส่วนของภาครัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมมาร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา สำหรับในปีนี้ "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14" ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มรดกโลก มรดกไทย หนังใหญ่หัวใจโขน" โดยที่มาของแนวคิดนี้เกิดจากแรงบันดาลใจ เนื่องด้วยศิลปะทั้งสองแขนง "โขนและหนังใหญ่"ได้รับรองจากยูเนสโก้เป็นมรดกโลก โดยคณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่จะสร้างสรรค์งานอัตลักษณ์ของไทยทั้งสองแขนงมาแสดงร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ โดยใช้การแสดงในตอนที่ชื่อว่า"ศึกทรพี ทรพา– พาลีสอนน้อง" ขับเคลื่อนตามเนื้อเรื่องด้วยบทพากย์ บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชม และนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์

จังหวัดราชบุรี ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 14

" ในปี 2550 "หนังใหญ่วัดขนอน"ได้รับการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU) ขณะที่ "โขนไทย"ได้รับการขึ้นทะเบียน ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการในปี 2561 นับเป็นโอกาสอันดีที่ในปีนี้เราได้นำมหรสพที่เก่าแก่มรดกของชาติทั้งสองศาสตร์ และเป็นอัตลักษณ์ของไทยนำมาแสดงผสมผสานกัน โดยวัตถุประสงค์ของ "งานเทศกาลหนังใหญ่" ก็เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาการแสดงในทุกมิติ และใครที่ติดตามงานเทศกาลฯ จะเห็นว่าจะมีโขนและหนังใหญ่เป็นการแสดงหลักๆ อยู่แล้ว แต่ในครั้งนี้การแสดงจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมทั้งการแสดง แสงสี เสียง และที่เป็น

จังหวัดราชบุรี ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” ครั้งที่ 14

ไฮไลท์ของงานแสดงคือ การเผากะลาเล่นไฟแบบโบราณ ที่สร้างความตื่นตา สร้างประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาชมงานในทุกปี" เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าว

อย่างไรก็ตาม "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14" ได้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 เวลา 15.00-22.00 น. ณ ลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ท่านสามารถชมการแสดงฟรีทั้งสองวันจัดงาน พร้อมเลือกซื้อสินค้าจาก "ตลาดวัดขนอน" ตลาดริมน้ำแม่กลองที่อนุรักษ์คงไว้กลิ่นอายตลาดโบราณ สำหรับนักสะสมชื่นชอบถุงเบี้ยและเบี้ยแบบโบราณ ปีนี้ยังคงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเพื่อจับจ่ายใช้สอยภายในงาน แลกซื้อเครื่องดื่มและอาหารพื้นบ้าน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจ เช่น การก่อกองทราย งานสาธิตช่างสิบหมู่ งานจักรสาน การตอกหนัง เป็นต้น พร้อมชมพิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ทรงเรือนไทยโบราณ ที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ในสภาพสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมศึกษาอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ