ราชภัฏโคราช ร่วมสืบสานการแสดงท้องถิ่น ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 5

ข่าวทั่วไป Friday April 5, 2019 17:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ณ เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นเป็นการประกวดหมอเพลงโคราช จำนวน 5 รุ่น ซึ่งผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ เด็กชายนวภัทธ์ ภูวดล และเด็กหญิงศุภากร ศิลป์ประกอบ รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ เด็กหญิงพัฒนาวดี จงโปร่งกลาง รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายอรรถชัย โชติกลาง และนางสาวปยุดา จงเจือกลาง รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ นายสุรเกียรติ เกิดกลาง และนางสาวหรรษา สังข์สุข ผู้ชนะการประกวดทุกรุ่นได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล และรุ่นประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ นายทรงพล เป๋ากระโทก และนางทัศพร ลัดปะคำ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีความสนพระทัยในด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมอเพลงโคราช ที่ได้ส่งเสริมพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ให้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราชให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้เยาชนได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์การแสดงท้องถิ่นของคนโคราชให้คงอยู่สืบต่อไป รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูการแสดงเพลงโคราช เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน และร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ