เปิดรับสมัคร สัมมนาฟรี ! ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก กลุ่ม ชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 15:39:13 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เปิดรับสมัครแล้ว! อบรมสัมมนาฟรี โครงการ SME-D Scaleup Local Economy : ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และ Startup สู่ตลาดโลก จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โครงการดีๆ ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ #กลุ่มชา#กาแฟ#และผ้าพื้นเมือง ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก เป้าหมายของการอบรมเพื่อเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการในกลุ่มชา กาแฟ และผ้าพื้นเมือง ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และก้าวเข้าสู่ตลาดสากลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง