สพร.19 เชียงใหม่ ปล่อยเงินกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0%

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 14:55:30 น.
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ "มอบเงินกู้จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ท จำกัด" เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในอัตราดอกเบี้ย 0% ซึ่ง บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ท จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ ได้ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของตนอย่างต่อเนื่อง

โดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยปลอดดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) ตลอดระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้อีกร้อยละร้อย ยังไม่พอ ในส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีต่อไปได้อีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง