ราชภัฏโคราชพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางโลจิสติกส์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 11:22:30 น.
กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ขอเชิญผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานของสถานประกอบการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมภายในงานพบกับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ก้าวแรกกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ความสำคัญและบริบทของสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ภาคความรู้และภาคความสามารถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง