ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมรองรับผลไม้ภาคตะวันออก "ทุเรียน เงาะ มังคุด..."

ข่าวทั่วไป 23 เมษายน พ.ศ. 2562 14:02 น. —ThaiPR.net

คุณคงศักดิ์ ศรีปาน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมคุณสมบัติ เขียวสะอาด หัวหน้าฝ่ายจัดพื้นที่ผลไม้ 1 ลงพื้นที่ลานผลไม้พระพรหม เพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงที่ให้การสนับสนุนในการกางเต้นท์แผงค้าผลไม้ฤดูกาล จำนวน 30 แผง เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ฤดูกาลภาคตะวันออก เงาะ มังคุด ลองกอง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าตลาดมากขึ้นภายในเดือนเมษายนนี้ สำหรับปัจจุบันผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง มีสินค้าที่เริ่มเข้าสู่ตลาดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส่วนลองกองคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนเมษายน-กันยายน เป็นต้นไป

ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมรองรับผลไม้ภาคตะวันออก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ