ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมรองรับผลไม้ภาคตะวันออก "ทุเรียน เงาะ มังคุด..."

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 14:02:02 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--ดอนเมืองพัฒนา

คุณคงศักดิ์ ศรีปาน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า พร้อมคุณสมบัติ เขียวสะอาด หัวหน้าฝ่ายจัดพื้นที่ผลไม้ 1 ลงพื้นที่ลานผลไม้พระพรหม เพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงที่ให้การสนับสนุนในการกางเต้นท์แผงค้าผลไม้ฤดูกาล จำนวน 30 แผง เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ฤดูกาลภาคตะวันออก เงาะ มังคุด ลองกอง

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเข้าตลาดมากขึ้นภายในเดือนเมษายนนี้ สำหรับปัจจุบันผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง มีสินค้าที่เริ่มเข้าสู่ตลาดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส่วนลองกองคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนเมษายน-กันยายน เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง