สพร 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 14:13:19 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าตีนจก จำนวน 12 ชั่วโมง ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไท-ยวน เพื่อนำไปใช้ในการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอไท-ยวน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง