กลุ่ม KTIS เซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการ 3 หน่วยงานผนึก สอน.-มจพ.-สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ มุ่งพัฒนาชาวไร่อ้อยตามโครงการ Smart Farming

ข่าวเศรษฐกิจ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 13:50 น. —ThaiPR.net

กลุ่ม KTIS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน ผนึก สอน. – มจพ. และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ เดินหน้าพัฒนาชาวไร่อ้อยตามโครงการ Smart Farming สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย เผยเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม และผลักดันให้ชาวไร่อ้อยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สำหรับการเพาะปลูกครบวงจร มั่นใจช่วยลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ การผลิต เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่ม KTIS ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้ชาวไร่อ้อย อย่างยั่งยืน

กลุ่ม KTIS เซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการ 3 หน่วยงานผนึก สอน.-มจพ.-สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ มุ่งพัฒนาชาวไร่อ้อยตามโครงการ Smart Farming

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อร่วมกันขยายขอบข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการในไร่อ้อย การพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาด้านพันธุ์อ้อย และการพัฒนาบุคลากร ภายใต้โครงการ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming"

สำหรับโครงการ Smart Farming เป็นโครงการที่ สอน.กำหนดแนวทางสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยชาวไร่อ้อยในการบริหารจัดการไร่ ทั้งกระบวนการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแนะนำการเพาะปลูกแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นโครงการที่เข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้อย่างแท้จริงผ่านกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว กลุ่ม KTIS จะร่วมดำเนินโครงการในฐานะโรงงานน้ำตาลซึ่งมีระบบการส่งเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

นายณัฎฐปัญญ์กล่าวด้วยว่า ทั้ง 4 ฝ่ายจะร่วมกันภายใต้กรอบกิจกรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เพื่อสร้างบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงการสนับสนุนด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว และความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีด้านการจัดการในไร่อ้อย และพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี

ทั้งนี้ กลุ่ม KTIS จะให้การสนับสนุนด้านสถานที่ ข้อมูล การนำไปทดสอบใช้ รวมถึงการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ ขณะที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ จะสนับสนุนด้านข้อมูล รวมถึงประชาสัมพันธ์สู่ชาวไร่อ้อย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะสนับสนุนด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ โดย สอน.จะสนับสนุนด้านงบประมาณ

"กลุ่ม KTIS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่ม KTIS "ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่ม KTIS มั่นคง" ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยี และอื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่า โครงการ Smart Farming ภายใต้การผลักดันของ สอน. จะทำให้ชาวไร่อ้อยสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการเพาะปลูกอ้อยในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ รวมถึงสามารถจัดทำแผนที่เพาะปลูกและคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกได้ผ่านระบบ Web Application ซึ่งจะทำให้ชาวไร่อ้อยพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง" รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม KTIS กล่าว


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ