คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ข่าวทั่วไป 29 เมษายน พ.ศ. 2562 10:40 น. —ThaiPR.net

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ Hubba (HBS) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) บุคลากรจากองค์กรชั้นนำด้าน IT ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาคณะ ICT อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์อย่างมหาศาลและโทษในขณะเดียวกันสำหรับธุรกิจที่ไม่อาจปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเสมือนคลื่นยักษ์ Tsunami ที่กระทบวงการ ICT ในประเทศและทั้งโลก บุคลากรในสายอาชีพนี้ ต่างประสบปัญหากับการปรับตัวที่เรียกว่า Do or Die ในการใฝ่หาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ในการพัฒนางานให้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป ซึ่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงวิกฤตนี้ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้าน ICT แล้วในระดับหนึ่ง จึงจัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals ขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำทีมผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากคณะ ICT และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ

 • - ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์

อาจารย์ประจำ และอดีตผู้อำนวยการโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์

อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล

 • - ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science มหาวิทยาลัยมหิดล

 • - ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • - ดร. กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี

นักวิชาการอิสระด้าน ICT

 • - ดร. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว

Blockchain Architect , National Digital ID Co., Ltd.

หลักสูตรที่เปิดการอบรมจะมี 6 วิชา ได้แก่

 • - ICT Project Management Best Practices
 • - Agile Software Development Best Practices
 • - Information Security Management Best Practices
 • - Data Science for Business Transformation
 • - Blockchain and Cryptocurrency for FinTech
 • - Business Process Management Best Practices

กระบวนการจัดอบรมจะเป็นลักษณะ Lecturing, Case Studies, Group/Case Discussion และ Coaching อันเป็น Model ที่ใช้อย่างได้ผลใน Harvard Business School เริ่มอบรมวิชาแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทุกวันอังคาร พฤหัสฯ ศุกร์ หรือ เสาร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมงต่อรายวิชา สถานที่อบรมสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.ict6sigma.net หรือ www.ict.mahidol.ac.th/retraining สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-553-6082 หรือ 092-256-1570


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ