คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ข่าวทั่วไป 29 เมษายน พ.ศ. 2562 10:40 น. —ThaiPR.net

คณะ ICT ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Retraining & Coaching ICT Professionals วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ Hubba (HBS) ชั้น 19 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) บุคลากรจากองค์กรชั้นนำด้าน IT ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก อาจารย์ประจำ และอดีตผู้อำนวยการโครงการ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Engineering มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำ และผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นักวิชาการอิสระด้าน ICT Blockchain Architect , National Digital ID Co., Ltd.

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาคณะ ICT อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ริเริ่มโครงการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ที่ให้ทั้งคุณประโยชน์อย่างมหาศาลและโทษในขณะเดียวกันสำหรับธุรกิจที่ไม่อาจปรับตัวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงเสมือนคลื่นยักษ์ Tsunami ที่กระทบวงการ ICT ในประเทศและทั้งโลก บุคลากรในสายอาชีพนี้ ต่างประสบปัญหากับการปรับตัวที่เรียกว่า Do or Die ในการใฝ่หาองค์ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ในการพัฒนางานให้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป ซึ่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงวิกฤตนี้ที่เป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้าน ICT แล้วในระดับหนึ่ง จึงจัดโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals ขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำทีมผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จากคณะ ICT และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ

 • ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร SIPA และอดีตรองอธิการบดีฝ่าย IT มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์

 • ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

 • ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

 • ดร. กฤดิวัฒน์ สุทธิวารี

 • ดร. ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว

หลักสูตรที่เปิดการอบรมจะมี 6 วิชา ได้แก่

 • ICT Project Management Best Practices
 • Agile Software Development Best Practices
 • Information Security Management Best Practices
 • Data Science for Business Transformation
 • Blockchain and Cryptocurrency for FinTech
 • Business Process Management Best Practices

กระบวนการจัดอบรมจะเป็นลักษณะ Lecturing, Case Studies, Group/Case Discussion และ Coaching อันเป็น Model ที่ใช้อย่างได้ผลใน Harvard Business School เริ่มอบรมวิชาแรกวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทุกวันอังคาร พฤหัสฯ ศุกร์ หรือ เสาร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมงต่อรายวิชา สถานที่อบรมสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.ict6sigma.net หรือ www.ict.mahidol.ac.th/retraining สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-553-6082 หรือ 092-256-1570


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ