กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์น้อมถวายความจงรักภักดี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวทั่วไป Thursday May 2, 2019 14:23 —ThaiPR.net

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์น้อมถวายความจงรักภักดี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ในโอกาสที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นำมาซึ่งความปลื้มปิติมาสู่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันของชาวไทยพาณิชย์ขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พนักงานกลุ่มธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำนวน ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พนักงานและญาติร่วมในพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙
ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูปในครั้งนี้ จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญสมาธิภาวนา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ถือเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา จำนวนผู้บรรพชาอุปสมบท ๖๘ รูป นับเป็นตัวเลขมงคลซึ่งเท่ากับพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภาคภูมิใจ และจะจารึกไว้ในหัวใจของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนที่ได้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้
นอกจากพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้แล้ว ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ธนาคารฯ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจะได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นพระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ จากนั้นจะได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างชีวิตทานบารมีอันยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลโดยการร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๑๑๐ ตัว โค-กระบือทั้งหมดนี้จะนำส่งมอบให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต่อไป และจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายความจงรักภักดีของชาวธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้งอย่างสง่างามสมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านนอกหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ นอกจากนี้ยังได้ทำในขนาดย่อส่วนจัดตั้งบริเวณด้านในอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาที่เป็นอาคารอนุรักษ์ของธนาคารฯ ได้แก่ สาขาตลาดน้อย สาขาถนนเพชรบุรี และสาขาลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายนที่ผ่านมา และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" เพื่อเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการสืบสานต่อกันมา เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ บริเวณลานด้านหน้าธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ ต่อเนื่องไปถึงด้านในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ขอเชิญชวนลูกค้า ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย พร้อมกับการเรียนรู้พระราชประเพณีที่สำคัญของชาติผ่านการชมนิทรรศการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ