Gossip News: บล.คันทรี่กรุ๊ป เสนอขายหุ้นกู้ CMC

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 3, 2019 17:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--เจ้าพระยามหานคร

บล.คันทรี่กรุ๊ป ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) (CMC) ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ CMC มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-205-7084 หรือ 02-205-7086


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ