สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารฯ เชิญผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการประชุมและสัมมนานวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019

ข่าวทั่วไป 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:29 น. —ThaiPR.net

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารฯ เชิญผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการประชุมและสัมมนานวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา นวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019 (Food Innovation Asia 2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แนวโน้มล่าสุดของนวัตกรรมอาหารโลก รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารกับผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับแนวคิดในการประชุมและสัมมนาฯ ครั้งนี้ คือ นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี (Future Food Innovation for Better Health and Wellness) โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มสัมมนาย่อย ได้แก่ เคมีอาหาร โภชนาการ และการวิเคราะห์ (Food Chemistry, Nutrition, and Analysis) การแปรรูปอาหารและวิศวกรรม (Food Processing and Engineering) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภค (Food Product Development, Sensory, and Consumer Research) จุลชีววิทยาอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร และกระบวนการหมัก (Food Microbiology, Food Biotechnology, Fermentation) หัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่น (บรรจุภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร กฎหมายและข้อบังคับด้านอาหาร นโยบายด้านอาหาร ฯลฯ (Related Topics (Food Packaging, Food Safety & Quality, Food Laws & Regulations, Food Policy, etc.) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Industrial session)

                    การประชุมและสัมมนานวัตกรรมอาหารแห่งเอเชีย 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ คุณชิสา วิบูลย์ฉัตร โทร 02 9428528

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ