เตรียมพบกับ "มานะ" เครื่องบินโดรนสัญชาติไทย

ข่าวเทคโนโลยี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:38 น. —ThaiPR.net

เตรียมพบกับ

"มานะ" เป็นเครื่องบินโดรนเพื่อการขนส่งที่คาดว่าจะสามารถบรรจุพัสดุได้ประมาณ 5 กิโลกรัม วางแผนไว้ว่าจะออกแบบและพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมจากประเทศไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางในการส่งเสริมชิ้นงานให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

นายธนิก นิธิพันธวงศ์ คิดที่จะเริ่มโปรเจคนี้เพื่อมุ่งที่จะส่งเสริมการขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในทศวรรษหน้า เช่นการนำเทคโนโลยีของโดรนไปใช้สำหรับรถแท็กซี่ลอยฟ้า หรือ air taxi เป็นต้น

เพื่อให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา "มานะ" เครื่องบินโดรนไทยได้ถูกแบ่งเป็นสามส่วนดังต่อไปนี้

โครงสร้าง Airframe ที่ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะยึดเหนี่ยวทุกชิ้นส่วนไว้ด้วยกัน แต่ก็ต้องคุมน้ำหนักไว้ให้เบาที่สุดและยากต่อการเผาไหม้

พลังงานขับเคลื่อน Powerplant ที่สามารถยกทั้งตัวโดรนและสิ่งของขึ้นไปบนอากาศได้ ทั้งยังต้องทนกับความร้อนโดยไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้นได้

ระบบบังคับ Flight Controller ที่มีการทรงตัวและเคลื่อนย้ายอย่างมั่นคง กับการสื่อสารระหว่างตัวโดรนและแผงบังคับที่มีประสิทธิภาพ

แม้ว่าตลาดทางด้านโดรนเพี่อการขนส่งยังไม่ปรากฏ แต่ข้อมูลและงานวิจัยของโครงการนี้จะสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาโดรนแท็กซี่ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ โดยใช้ทุนที่น้อยกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ใช้การได้ เหมือนกับการพัฒนาเครื่องบินซึ่งมีการใช้โมเดลขนาดเล็กมาช่วยในการคิดค้นและออกแบบนั่นเอง

นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้วิศวกรไทยได้แสดงความรู้ความสามารถและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ