ภาพข่าว: ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 16:24:44 น.
กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.), คณะผู้บริหาร อ.อ.ป. และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณด้านหน้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง