โลกก็ร้อน...ปลวกก็เยอะ แก้อย่างไร?

ข่าวทั่วไป 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:02 น. —ThaiPR.net

ปัญหาโลกร้อนนำมาซึ่งปัญหาความแล้ง เกษตรกรสูญเสียรายได้ เพราะผลผลิตสูญเสียลดน้อยถอยลง ไม่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก แต่ไม่น่าเชื่อ! ว่าก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุดคือ "ไอระเหยของน้ำ" ซึ่งมีมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และโอโซนอีกด้วย นอกจากก๊าซที่เราคุ้นเคยเหล่านี้แล้ว ยังมีก๊าซอีกตัวหนึ่งคือ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งถึงแม้ในอดีตจะมีผลกระทบต่อโลกน้อยแต่ระยะหลังๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรมทางเกษตร และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นลำดับ สำหรับในปีนี้มีรายงานจากศูนย์ชมรมเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดอ่างทอง พบว่าเกษตรกรมีปัญหาเพาะปลูกถั่วฝักยาว 1 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียง 1-2 กิโลกรัม จากเดิมที่เก็บได้หลายสิบหรือเป็นร้อยกิโลกรัม เนื่องด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้พืชเกิดความเครียด หยุดการเจริญเติบโต หยุดผสมเกสร ทำให้ดอก ผล เหี่ยวแห้งและล้มตายก่อนเวลาอันควร

โลกก็ร้อน...ปลวกก็เยอะ แก้อย่างไร?

ความเข้มข้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 31 – 141 % จากการเริ่มต้นยุคอุตสาหกรรมช่วง พ.ศ. 2290 ในปลายรัชสมัยของพระบรมโกศฯ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการตัดไม้ทำลายป่า การขุดเอาพลังงานจากซากฟอสซิล (Fossil Fuel) จนมาถึงปัจจุบัน ส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงไป เกิดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เกาะต่าง ๆ จมหาย สัตว์ขั้วโลกอพยพล้มตาย เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชจำนวนมหาศาลและมีสายพันธุ์แปลกๆ เพิ่มเข้ามา สังเกตได้จากปี 2554– 2555 ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมากมายหลายสายพันธุ์ทั้งปีกสั้น ปีกยาว ตัวลาย ตัวดำ ฯลฯ

เมื่อเกิดภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง นอกจากก่อให้เกิดปัญหาด้านเกษตรแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาสัตว์หรือแมลงบางชนิดเข้ามาอาศัยพึ่งใบบุญแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในบ้านกับเรา ไม่ว่าจะเป็น มด หนู งู แมลง สาบ ฯลฯ โดยเฉพาะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถือเป็นตัวอันตรายทำลายที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างแนบเนียนแต่รุนแรงมาก คือ "ปลวก" นั่นเอง ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มีชนชั้น วรรณะ คล้ายมนุษย์เช่นเดียวกัน มีทั้งวรรณะราชินี ปลวกทหาร ปลวกงาน และวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นแมลงเม่า โดยที่สมาชิกทั้งหมดจะดูแลเอาใจใส่ให้ราชินีที่เป็นแม่พันธุ์นั้นได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันในรูปแบบต่างๆ ให้ราชินีปลวกนั้นรอดพ้นจากอันตรายในทุกกรณี เมื่อศัตรูเข้าใกล้ ก็จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นใหม่ เพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ เป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เพราะปลวกมีสัญชาตญาณในการรับรู้ถึงมหันตภัย จึงไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ ปลวกจึงยังคงอยู่ร่วมกับมนุษย์มานานหลายร้อยล้านปี

วันนี้ชมรมเกษตรปลอดสารพิษจึงขอฝากวิธีกำจัด หรือสร้างเกราะกำบังบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก โดยการนำเชื้อโรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปลวกอย่างจุลินทรีย์ "เมธาไรเซียม" หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า "metarhizium anisopliae spp." ไปคลุกกับกระดาษลัง หนังสือพิมพ์ ขี้เลื่อย ขี้กบไสไม้ ฯลฯ แล้วนำไปใส่ขวดพลาสติกแนวนอน หรือไม้ไผ่ยัดไส้ กลบฝังไว้รอบๆ บ้าน ในระยะ 1-2เมตร ซึ่งจะทำให้บ้านนั้นมีระบบการป้องกันปลวกชั้นดี เมื่อมีกลุ่มแมลงเม่าต่างถิ่นบินมาสร้างรังตั้งอาณาจักร หรือเวลาปลวกงานออกหาอาหารแล้วมาเจอกระบอกไม้ไผ่และสัมผัสเข้ากับเชื้อเพราะ ปลวกจะเป็นสัตว์สังคมชอบสัมผัส เลีย ทำความสะอาดให้แก่กันและกัน ก็ทำให้มีการติดเชื้อจากตัวหนึ่งไปสู่อีกตัวหนึ่งและตายยกรังในที่สุด ไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องปลวกอีกต่อไป สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ 02 986 1680 – 2

สนับสนุนบทความโดย นายมนตรี บุญจรัส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ