ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (วิไล)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 14:36:50 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะ นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจเยี่ยมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เมอร์รี่กรุ๊ป ตรวจเยี่ยมนิติบุคคลที่ได้รับการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ บริษัท น้ำใจ จำกัด ตรวจเยี่ยมการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ (เครื่อง EDC) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากรกันตัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทับเที่ยง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง ธพว. สาขาตรัง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง