สสว.ผนึกกำลัง CEA และ ISMED ชูเชียงใหม่ Wellness Hub โดยจัดสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพและความงาม มุ่งพัฒนาทั้ง Cluster และขยายตลาดพร้อมโตไปกับเทรนด์สุขภาพและความงาม

ข่าวเศรษฐกิจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:56 น. —ThaiPR.net

สสว.ผนึกกำลัง CEA และ ISMED ชูเชียงใหม่ Wellness Hub โดยจัดสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพและความงาม มุ่งพัฒนาทั้ง Cluster และขยายตลาดพร้อมโตไปกับเทรนด์สุขภาพและความงาม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกันจัดงาน สัมมนาพิเศษ "กลยุทธ์เชิงรุกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลก Creative Spa & Wellness Thailand 2019" ณ KHUM KHAM International Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย (Creative Spa & Wellness Thailand 2019) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น สาธารณสุขเชียงใหม่ สมาพันธ์สปาไทย สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาคมบ้านถวาย เครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนาและ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสปา- เวลเนส ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นจุดหมายแห่งสปาสร้างสรรค์ระดับสากล

สสว.ผนึกกำลัง CEA และ ISMED ชูเชียงใหม่ Wellness Hub โดยจัดสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจสุขภาพและความงาม มุ่งพัฒนาทั้ง Cluster และขยายตลาดพร้อมโตไปกับเทรนด์สุขภาพและความงาม

โดยกิจกรรมต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในโครงการ คือ การทำเวิรคชอป ปรับกลยุทธ์ สร้างโมเดลธุรกิจให้ทันสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ การให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการแต่ละรายอย่างใกล้ชิด และในกิจกรรมสุดท้ายคือการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อ SHOWCASE 15 กิจการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ เพื่อการทดสอบตลาด และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ