มกอช. ร่วมประชุม The Netherlands – Thailand Roundtable Meeting 2019

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 14:41:05 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุม "Future Challenge of Sustainable Livestock Value Chain in Global Context; The Netherlands – Thailand Roundtable Meeting 2019" ความท้าทายในอนาคตว่าด้วยความยั่งยืนของห่วงโซ่มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ในบริบทของสากล ในการการประชุมโต๊ะกลมเนเธอร์แลนด์ – ไทย ปี 2562 โดยมี Mr. Kees Pieter RADE, Ambassador of the Netherlands to the Kingdom of Thailand เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และ Mr. Willem SCHOUSTRA, Dutch Agricultural Counsellor ทูตเกษตรเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง