ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 15:08:55 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร " หลักการเป็นหัวหน้างาน" ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ ในจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๐ คน

โดยได้พัฒนาพนักงานในระดับหัวหน้างาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านบุคคลให้มีความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง