พนักงานจิตอาสาเอสซีจี เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ”  ตั้งเป้าปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 50,000 ต้น ในปี 2562 คืนสมดุลธรรมชาติ แก้ภัยแล้งระยะยาว

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 15:37:57 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--เอสซีจี
เอสซีจี ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานทีให้ครบ 50,000 ต้น ในปี 2562 ภายใต้กิจกรรม
"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" เพื่อช่วยสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติ และแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว

ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาเอสซีจี กว่า 200 คน ได้เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งและต้นไม้ชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 400 ต้น บริเวณเอสซีจี สำนักงานใหญ่ และจะขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดสระบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ลำปาง ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและได้ที่ www.scg.com/volunteerproject โดยต้นไม้จำนวน 50,000 ต้นที่ปลูกในกิจกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย

ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา" ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง" กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา

จิตอาสารักษ์น้ำ" และกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย" เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง