ภาพข่าว: ก.เกษตร แถลงข่าวดื่มนมโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 16:28:39 น.
กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวดุจเดือนศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันเนื่องในวันดื่มนมโลก2562 เพื่อผนึกกำลังรณรงค์คนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเต็มร้อยณห้องกรีนอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง