ปลัดวธ.กำชับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตระหนักหน้าที่ทำงานให้เรียบร้อย-สมพระเกียรติ แนะต้องใช้ความสามัคคี-ทำงานเป็นทีม

ข่าวทั่วไป Tuesday June 4, 2019 10:05 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 3-16 และผู้ปฏิบัติงานจ่าปี่ รวมทั้งหมด 99 คนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและระลึกถึงความสำคัญของหน้าที่นี้อยู่เสมอ เพื่อให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่มอบหมายหน้าที่อันสำคัญยิ่งเพื่อให้การสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งที่ผ่านมาได้เน้นย้ำมาตลอดว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทุกคนแต่งกายเรียบร้อย พูดจาสุภาพอ่อนน้อม มีบุคลิกภาพและปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของญาติผู้เสียชีวิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกปลื้มปิติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจในตัวผู้เสียชีวิตซึ่งในช่วงที่มีชีวิตอยู่ได้ดำรงตนด้วยความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนและทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ "ขอให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยึดหลักในการทำงานโดยใช้สติและปัญญาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมพระเกียรติ และการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วยความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการทำงานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยพูดคุยทำความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน มีการซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนต่างๆก่อนการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานจริงภารกิจก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ