TPCH แจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้า คว้า Thailand Energy Awards 2019 ขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน-ตอกย้ำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday June 13, 2019 11:46 —ThaiPR.net

TPCH แจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้า คว้า Thailand Energy Awards 2019 ขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน-ตอกย้ำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

TPCH ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด Thailand Energy Award 2019 และเป็นตัวแทนของไทยไปแข่งขันในเวทีอาเซียน พร้อมขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตอกย้ำดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ถือเป็นข่าวดีและตอกย้ำถึงความสำเร็จของบริษัทฯในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังจากปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่งคือ ช้างแรก และแม่วงก์ ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2018 และในปีนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และทุ่งสัง กรีน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยรางวัล Thailand Energy Award พิจารณาจาก ความคิดริเริ่ม การคำนึงถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การพิจารณาด้านเทคนิค ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการตลาด การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการ การขยายผลหรือศักยภาพในการนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งที่ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2019 ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีอาเซียนอีกด้วย
ขณะเดียวกัน TPCH ยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ESG 100 ในปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป
"การได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 และการติดอันดับ ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันของ TPCH ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง" นางกนกทิพย์ กล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ