TPCH แจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้า คว้า Thailand Energy Awards 2019 ขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน-ตอกย้ำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข่าวเศรษฐกิจ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:46 น. —ThaiPR.net

TPCH ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด Thailand Energy Award 2019 และเป็นตัวแทนของไทยไปแข่งขันในเวทีอาเซียน พร้อมขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตอกย้ำดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เปิดเผยว่า ถือเป็นข่าวดีและตอกย้ำถึงความสำเร็จของบริษัทฯในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังจากปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่งคือ ช้างแรก และแม่วงก์ ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2018 และในปีนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย และทุ่งสัง กรีน ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Award 2019 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

TPCH แจกข่าวดี! 2 โรงไฟฟ้า คว้า Thailand Energy Awards 2019 ขึ้นแท่น ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน-ตอกย้ำให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

โดยรางวัล Thailand Energy Award พิจารณาจาก ความคิดริเริ่ม การคำนึงถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การพิจารณาด้านเทคนิค ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการตลาด การดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการ การขยายผลหรือศักยภาพในการนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งที่ชนะการประกวด Thailand Energy Award 2019 ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีอาเซียนอีกด้วย

ขณะเดียวกัน TPCH ยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ESG 100 ในปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป

"การได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 และการติดอันดับ ESG 100 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันของ TPCH ถือเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง" นางกนกทิพย์ กล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ