DOW CHARITY RUN 2019 ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:15 น. —ThaiPR.net

DOW CHARITY RUN 2019 ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดโครงการ "DOW CHARITY RUN 2019" วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก ส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู่การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอบโจทย์สังคม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพิ่มสีสันจัดกิจกรรมชวนนักวิ่งใช้บริการรถสาธารณะ พกพากระบอกน้ำลดการใช้แก้วพลาสติก นำกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารไปใช้ซ้ำ ฯลฯ ด้วยกันครับพร้อมร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 1,500,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนช่วยคนไข้ปากแหว่ง-เพดานโหว่

ดาว เป็นบริษัทชั้นนำด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจเพื่อความยั่งยืนระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2568 โดยจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม มาผสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดโครงการ "DOW CHARITY RUN 2019" วิ่งเพื่อสุขภาพ เรียนรู้รักษ์โลก ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมกับการจัดนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษ์โลกที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อสมทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ๆ

DOW CHARITY RUN 2019 ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า "เราสามารถระดมทุนบริจาคได้ถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเด็ก ๆ ได้ทั้งสิ้น 306 คน ให้ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่มีความพิการอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่ยากไร้และอยู่ในชนบทห่างไกล ขาดโอกาสได้รับการผ่าตัด ซึ่งสภากาชาดไทยจะนำโอกาสเหล่านี้ไปช่วยให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตใหม่อีกครั้ง"

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกสอดแทรกในแต่ละกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับการรักษ์โลกในบริเวณงาน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้แนวทางและตัวอย่างโครงการด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย หรือ ตาวิเศษ เพจวน (Won) และพนักงานดาวอาสา โดยเฉพาะขยะจากพลาสติกที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนกลับสู่วงจรนำไปใช้ให้เกิดมูลค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดได้ด้วยกระบวนการ 3 Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ (Reuse )รวมถึงการรีไซเคิล (Recycle) อันจะมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

DOW CHARITY RUN 2019 ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
"ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามุ่งมั่นดำเนินกิจการอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เรามองว่างานในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะใช้กีฬาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง ทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญหรือ Change Agent ในการยกระดับสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน เราหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการขยะ เปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้องกันไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันหลังจากนี้ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมทั้งเพิ่มคุณค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม" นายฉัตรชัย กล่าวเสริม
DOW CHARITY RUN 2019 ชวนนักวิ่งร่วมรักษ์โลก ปรับใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน

ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักวิ่งกว่า 1,200 คน มีส่วนร่วมรักษ์โลก อาทิ การรณรงค์ให้นักวิ่งใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาร่วมงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การรณรงค์ให้นักวิ่งพกกระบอกน้ำส่วนตัว เพื่อช่วยกันลดขยะแก้วน้ำพลาสติก การรณรงค์ขยะเป็นศูนย์ให้นักวิ่งทราบถึงประเภทของถังขยะภายในงาน ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป เพื่อการคัดแยกขยะให้ง่ายต่อการนำไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อหลังจบงาน และลดจำนวนขยะปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการแยกประเภทขยะไม่ดีพอ ซึ่งอาจจบลงที่หลุมฝังกลบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้นักวิ่งนำสิ่งที่ได้รับภายในงานไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น เหรียญนำไปใช้เป็นที่รองแก้วน้ำ สายคล้องคอนำไปใช้เป็นสายคล้องบัตรได้ กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารนำกลับไปใช้ซ้ำที่บ้านได้ เป็นต้น

เกี่ยวกับ 'ดาว'

บริษัท ดาว (Dow) ผสานรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีเยี่ยมซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าของมนุษย์ มีเครื่องมือที่แข็งแกร่งและครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม การบูรณาการฝ่ายผลิต ขนาดของธุรกิจ และศักยภาพด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เราสามารถตอบโจทย์ปัญหาระดับโลกที่ซับซ้อนได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุชั้นสูง สารตัวกลาง และธุรกิจพลาสติกระดับอุตสาหกรรมชั้นนำที่ครบวงจรและเน้นการตอบสนองตลาดเป็นหลักของดาว พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เน้นเทคโนโลยี ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าในตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และการดูแลผู้บริโภค ดาว เป็นบริษัทในเครือของ ดาวดูปองท์ (NYSE: DWDP) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัท ดาว และ ดูปองท์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระทั้งสามด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์พิเศษ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.dow.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ