กพร. ลุยกาฬสินธุ์ พัฒนาเกษตรกรรม สู่ Smart Framer

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 15:12:34 น.
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร.ส่งทีมลุยพื้นที่กาฬสินธุ์ ชมการฝึกทักษะ พัฒนากลุ่มเกษตรกรรม สู่ Smart Framer รับโครงการ Kalasin Happiness Model

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน (รง) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะผ่านเครือข่ายมือถือ" สอดคล้องกับโครงการ Kalasin Happiness Model ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 200 คน

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ต้องการเยี่ยมชมการฝึก และติดตามผลหลังจากมีการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร ด้วยระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายมือถือ ที่นำนวัตกรรม Internet of things (Iot) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยชุดควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ควบคุมการจ่ายน้ำให้กับพืชผลทางการเกษตร สั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต จึงสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ให้แก่แรงงานในภาคการเกษตรได้ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจำนวน 200 คนและมารับวุฒิบัตรในวันนี้ พร้อมมอบ Model ชุดระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 10 ชุด ให้กับกพร. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานในภูมิภาคอื่นต่อไป

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือของกลุ่มแรงงานผู้ปลูกผักอินทรีย์ จำนวน 10 กลุ่ม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market อีกทั้งจัดพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท เค.ซีไทร์ส จำกัด ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการขยายเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

"การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จำเป็นต้องมีหลายภาคส่วนร่วมมือกันตามแนวทาง "ประชารัฐ" ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านแรงงานได้อย่างตรงจุด ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตรงกับความต้องการ รวมถึงการก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0" นายประทีป กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง