อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็กรุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 16:46:53 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาวิชาชีพดนตรี : อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2562
วิทยากร :
1. ผศ.พนัส ต้องการพานิช
2. ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เนื้อหามุ่งเน้น การออกแบบและสร้างกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการและหลักการถ่ายทอดทางดนตรีแบบประยุกต์โดยนำไปใช้สอนในชั้นเรียนดนตรีได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรี ก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีไปใช้ในการสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางได้

ค่าธรรมเนียมอบรม 2,500 บาท
พิเศษ! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จะได้รับส่วนลดค่าอบรม เหลือเพียง 2,000 บาท
ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม ผ่านทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : นายเชาว์มนัส ประภักดี และ/หรือนางสาวณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และ/หรือนางสาวสุพัตรา วิไลลักษณ์
หมายเลขบัญชี : 427-038459-7

****** เมื่อท่านกรอกข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว และทำการชำระค่าธรรมเนียมตามราคาข้างต้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนชำระทางอีเมลล์ bsrumusiccenter@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด ทางผู้จัดอบรมฯจะส่งอีเมลล์ตอบกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ และถือว่าท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2562
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/ixyMR2Q9BWDySrFm6
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox page facebook : bsrumusiccenter
**ท่านใดต้องการจดหมายเชิญอบรมฯสามารถแจ้งรายละเอียดมาทาง E-mail : bsrumusiccenter@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 086-393-5301
02-4737000 ต่อ 2065
ข่าวที่เกี่ยวข้อง