อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็กรุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:46 น. —ThaiPR.net

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็กรุ่นที่ 1

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญ ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาวิชาชีพดนตรี : อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนดนตรีสำหรับเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -20 กรกฎาคม 2562 วิทยากร : 1. ผศ.พนัส ต้องการพานิช 2. ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื้อหามุ่งเน้น การออกแบบและสร้างกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการและหลักการถ่ายทอดทางดนตรีแบบประยุกต์โดยนำไปใช้สอนในชั้นเรียนดนตรีได้ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรี ก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีไปใช้ในการสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางได้ ค่าธรรมเนียมอบรม 2,500 บาท พิเศษ! สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จะได้รับส่วนลดค่าอบรม เหลือเพียง 2,000 บาท ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : นายเชาว์มนัส ประภักดี และ/หรือนางสาวณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และ/หรือนางสาวสุพัตรา วิไลลักษณ์ หมายเลขบัญชี : 427-038459-7

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2562
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://forms.gle/ixyMR2Q9BWDySrFm6
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox page facebook : bsrumusiccenter
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 086-393-5301
02-4737000 ต่อ 2065

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ