ภาพข่าวรพ.ลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 อบรม “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย”

ข่าวเศรษฐกิจ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:41 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ 2 อบรม “การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย”

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 จัดการอบรมตามแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยนอกงานในกลุ่มพนักงาน โรงพยาบาลลานนา ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย" ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว , อันตรายจากไฟฟ้าที่เรามองข้าม และการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย โดยมี คุณกิตติพล เดโชสว่าง วิศวกรไฟฟ้าระดับ 6 และคุณศุภชัย พันติ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม บุคลากรของ รพ.ลานนา ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี อันจะก่อให้เกิดความตระหนัก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ