อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

ข่าวทั่วไป 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:35 น. —ThaiPR.net

อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบัน National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) Nagano College จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทุน KOSEN และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางเดียวกัน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Dr.Matsushita, Eiji, Vice President ผู้บริหาร National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) Nagano College และนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ฐาน (ชลบุรี) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือและรับฟัง ณ National Institute of Technology (สถาบัน KOSEN) Nagano College ประเทศญี่ปุ่น

อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบัน KOSEN, Nagano College เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถาบัน KOSEN, Nagano College เป็นสถาบันที่เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนที่โดดเด่นด้านการผลิตนวัตกร การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม) เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดการอบรมพัฒนาครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามและจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในหลักสูตรตามความร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ณ ประเทศไทย

อาชีวะหารือ KOSEN ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

เลขาธิการ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ ทางสถาบัน KOSEN ได้เชิญมาร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินการ (Cooperation Framework) ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ รวมถึงหารือการจัดการศึกษาในสาขาหลักสูตรพรีเมี่ยมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรตามความร่วมมือกับสถาบัน KOSEN การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และนักศึกษาอาขีวศึกษาที่ได้รับทุน KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันระหว่าง สอศ.และสถาบัน KOSEN ซึ่งจากการหารือในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สถาบัน KOSEN ได้รับให้นักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกงานที่ Nagano College ปีละ 30 คน เป็นระยะเวลา 15 วัน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยมีกำหนดระหว่างเดือนกันยายน ถึงตุลาคม นี้

ทั้งนี้ เลขาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ Nagano College ซึ่งมีนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเรียนต่อใน Nagano College และเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พูดคุย พร้อมทั้งให้กำลังใจนักศึกษา "ให้มีความอดทน และตั้งใจเรียน เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการเรียนที่ Nagano College กลับมาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือสังคมของเรา ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป" เลขาธิการ กล่าวปิดท้าย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ