60 ปี มจธ. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 16:16:56 น.
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มจธ. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบกองทุนพิพัฒน์อนาคต (DEFINING FUTURE FUND)

กองทุนพิพัฒน์อนาคต เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

สามารถดูรายละเอียดโครงการและแผ่นพับบริจาคเงินได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/kmuttgiving หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการระดมทุน มจธ. โทรศัพท์ 0 2470 8094 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมล support.kmutt@kmutt.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง